Archyvo vedybų sutartis žymos

Vedybų sutartis

Vedybų sutarties esmę Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) nuostatos apibrėžia kaip sutuoktinių susitarimą, nustatantį jų turtines teises ir pareigas santuokos metu, taip pat po santuokos nutraukimo ar gyvenant skyrium (separacija) (CK 3.101 straipsnis). Ši apibrėžtis įrodo, kad įstatymų leidėjas vedybų sutartį priskyrė prie civilinių sutarčių, tai reiškia, kad vedybų sutarčiai taikomos bendrosios sutarčių […]

Vedybų sutartis