Daiva Rudzenskienė

Daiva Rudzenskienė

+370 670 19095

Šeimos teisės specializacijos:

Santuokos nutraukimas bendru sutikimu

Santuokos nutraukimas dėl kito sutuoktinio kaltės

Santuokos nutraukimas vieno iš sutuoktinių prašymu

Vedybų sutartis

Išlaikymas

Tėvystės (motinystės) nustatymas

Tėvystės (motinystės) nuginčyjimas

Nestandartinės šeimos teisės bylos

 

Išsilavinimas

Kvalifikacija Teisės magistro laipsnis
Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, pavadinimas ir tipas Vilniaus universitetas, aukštoji mokykla
Lietuvos kvalifikacijų sandaros ir Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos lygmenys Septintas, vientisosios studijos, apimančios pirmosios ir antrosios pakopos studijas

 

 

Kvalifikacijos kėlimas

Data Dalyvavimas seminaruose, konferencijose, diskusijose, apskritojo stalo diskusijose ar kitame renginyje teisės klausimais
2021-06-30 Lietuvos advokatūros seminaras „Aktuali BDAR teismų praktika“
2021-05-24 Lietuvos advokatūros seminaras „Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėse bylose ypatumai“
2021-03-03 Lietuvos advokatūros seminaras „Paveldėjimo teisė“
2021-02-06 Lietuvos advokatūros seminaras „Darbo sutartis, sudarymas, sutarties sąlygos ir pasibaigimas. Praktiniai aspektai“
2020-11-30 Lietuvos advokatų ir Caritas dovana – nemokamos teisinės konsultacijos sunkumus patiriantiems
2020-11-27 Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos (LJAA) ir Lietuvos advokatūros konferencija „Advokato veikla. Apie naujas galimybes, pinigus, galią ir… profesinį „perdegimą“
2020-10-22 Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Konstitucinis valdžių padalijimo principas“
2020-09-24 Lietuvos teismai, Nacionalinė teismų administracija, Tarptautinė praktinė konferencija „Mediacijos sėkmės istorija ir jos kaina“
2019-12-26 VŠĮ „Žmogaus teisių stebėjimo instiitutas“ ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba e. mokymai „Lygybės ir nediskriminavimo ABC darbuotojams“
2019-12-26 VŠĮ „Žmogaus teisių stebėjimo instiitutas“ ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba e. mokymai „Lygybės ir nediskriminavimo ABC darbdaviams“
2019-10-18 Lietuvos advokatūros seminaras „Tarpasmeniniai ir vidiniai konfliktai: šaltiniai, dinamika bei sprendimo galimybės“
2019-08-28 Lietuvos advokatūros seminaras „Melas ir jo atskleidimo ypatumai“
2019-08-07 VŠĮ „Žmogaus teisių stebėjimo instiitutas“ e. mokymai „Smurtas artimoje aplinkoje: ką turi žinoti kiekvienas profesionalas?“
2019-08-06 VŠĮ „Žmogaus teisių stebėjimo instiitutas“ ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba e. mokymai „Sisteminis smurtas prieš moteris artimoje aplinkoje – kas tai?“
2019-06-28 Lietuvos advokatūros seminaras „Advokatų/advokatų padėjėjų dalyvavimas kratose ir civilinio turto konfiskavimas“
2019-06-28 VŠĮ „Žmogaus teisių stebėjimo instiitutas“ e. mokymai „Įgyvendinant ES Nusikaltimų aukų direktyvą: teisinės ir praktinės naujovės“
2019-05-16 Lietuvos advokatūros projekto „Pasitikiu advokatu“ seminaras „Teisinio reagavimo į korupcijos apraiškas ypatumai“
2018-06-09 VšĮ „Žmogaus teisių stebėjimo institutas“ mokymai „Asmens veiksnumo ribojimas: požiūrio ir teisinio reguliavimo naujovės“
2018-06-08 Lietuvos advokatūros seminaras „Naujasis asmens duomenų apsaugos reguliavimas ES ir Lietuvoje“
2018-02-23 Lietuvos advokatūros seminaras „Priverstinio išieškojimo ypatumai“
2017-12-27 VšĮ Žmogaus teisių stebėjimo instituto mokymai „Naujausi Europos teisės standartai baudžiamajame procese“
2017-12-04 Nemokamos teisinės konsultacijos bendradarbiaujant su Lietuvos Caritas ir Moterų informacijos centru (Advokatūros savaitė)
2017-11-07 Lietuvos advokatūros seminaras „Naujas darbo kodeksas: darbuotojų atstovavimas ir lokalūs teisės aktai“
2017-06-29 Lietuvos advokatūros seminaras „Santuokos nutraukimo teisinės pasekmės ir jų tinkamo išsprendimo problematika ištuokos bylose“
2017-06-16 Lietuvos advokatūros seminaras „Administracinio proceso teisinio reguliavimo naujovės“
2017-05-26 Lietuvos advokatūros seminaras „Įrodymų gavimo ir leistinumo klausimai. Jų naudojimas baudžiamajame procese“
2017-02-27 Lietuvos advokatūros seminaras „Bausmės skyrimo problemos teismų praktikoje“
2017-02-06 Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros organizuota nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija „Baudžiamosios justicijos tyrimai“
2016-11-25 Lietuvos advokatūros seminaras „Advokato profesinė etika. Naujas Lietuvos advokatų etikos kodeksas“
2016-08-26 Lietuvos advokatūros seminaras  „Kaltės nustatymo ir įrodinėjimo baudžiamosiose bylose klausimai, advokato vaidmuo“
2016-04-29 Lietuvos advokatūros seminaras  „Baudžiamosios justicijos aktualijos“
2016-03-29 Lietuvos advokatūros seminaras „Civilinio proceso reglamentavimo naujovės ir aktuali teismų praktika“
2015-12-04 Lietuvos advokatūros, Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos ir Teisingumo ministerijos organizuota konferencija „Advokatūra rytoj: kokių reformų laukti?“
2015-12-03 Lietuvos advokatūros organizuotas seminaras „Baudžiamosios teisės normų taikymo problematika: neteisėtas praturtėjimas (LR BK 189 prim. str.)“
2015-11-26 Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros organizuota konferencija-diskusija „Naujovės bendrovių teisėje: Europos modelinis bendrovių aktas (EMCA) Lietuvos kontekste“
2015-11-16 Vilniaus universiteto Teisės fakulteto bendradarbiaujant su LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetu organizuota konferencija  „Teisė į privatų gyvenimą”
2015-11-13 Lietuvos advokatūros, Vilniaus apygardos teismo ir Teisingumo ministerijos organizuota konferencija  „Valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba (VGTP): status quo ir iššūkiai“
2015-10-16 Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros organizuota mokslinė-praktinė konferencija „Baudžiamoji justicija ir verslas“
2015-09-16 Lietuvos teisės instituto organizuotas seminaras-diskusija, tema „Neteisėta cigarečių apyvarta: kriminologiniai ir teisiniai aspektai“
2015-08-21 Lietuvos advokatūros seminaras „Šeimos bylų nagrinėjimo ir teismo sprendimų vykdymo ypatumai“
2015-07-30 Nacionalinėje teismų administracijoje vykę UAB „Leksinova“ mokymai tema „Teisminė mediacija elektroninėje erdvėje“
2015-07-13 Nacionalinės teismų administracijos renginys, tema „Teismų elektroninės paslaugos: iššūkiai ir perspektyvos“, minint portalo E.TEISMAS.LT dvejų metų jubiliejų“
2015-04-16 ELSA ir Lietuvos advokatūros konferencija „Advokatų veiklos vertinimo tendencijos: vartotojų teisių apsauga Lietuvos advokatūroje“
2015-03-18 Lietuvos advokatūros seminaras „Gynėjo teisės ir probleminiai aspektai taikant kardomąsias priemones ir kitas procesines prievartos priemones ikiteisminiame tyrime“
2015-02-06 Lietuvos advokatūros seminaras „Juridinė retorika (viešoji kalba) ir teisinio argumentavimo ypatumai“
2015-01-26 Lietuvos advokatūros seminaras „Europos arešto orderio išdavimas ir vykdymas“
2015-01-16 Vilniaus universiteto Teisės fakulteto, advokatų kontoros Tark Grunte Sutkiene bei Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos konferencija -diskusija „Grupės ieškinys: iššūkiai ir galimybės”
2014-12-17 Lietuvos advokatūros seminaras „Elektroninės priemonės advokato veikloje”
2014-12-10 Lietuvos advokatūros seminaras „Advokato buhalterinės apskaitos vedimas pagal veiklos formas bei mokesčių mokėjimas“
2014-12-05 Lietuvos advokatūros ir Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos konferencija „Advokatų savivalda: norma ar vertybė?“
2014-11-17 Lietuvos advokatūros seminaras „Atstovavimo civiliniame procese praktiniai aspektai“
2014-10-13 Lietuvos advokatūros seminaras „Peticijų teikimas Europos Žmogaus Teisių Teismui naujausios praktikos kontekste“
2014-09-26 Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir proceso instituto bei Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros mokslinė praktinė konferencija „Baudžiamasis procesas: teisingumo garantas ar kliūtis“

text

  • 2 + 44 =