Alimentai pilnamečiams vaikams iki 24 m.

Advokato kontoros paslauga. Alimentai pilnamečiams vaikams iki 24 m.

Pagrindinė informacija

Alimentai pilnamečiams vaikams iki 24 m.

Alimentai pilnamečiams vaikams iki 24 m.

Teismas gali priteisti išlaikymą pilnamečiams vaikams pagal CK 3.194 straipsnio 3 dalį, jei yra nustatomos šios sąlygos:

 • sunki vaikų turtinė padėtis;
 • tėvai turi galimybių teikti išlaikymą;
 • iš esmės nepabloginama paramą teikiančių tėvų ir kitų šeimos narių turtinė padėtis;
 • išlaikymo priteisimas nedaro esminės žalos jį teikiantiems tėvams ar kitiems asmenims;
 • priteistą paramą įmanoma įvykdyti;
 • tėvams patiems nėra reikalinga parama, globa ir pan.

Teisinės advokato ar advokato padėjėjo konsultacijos

Teisinės advokato kontoros (advokato ar advokato padėjėjo) konsultacijos dėl išlaikymo priteisimo  metu, sužinosite, kokie galimi išlaikymo būdai, koks ir kokiais atvejais išlaikymas (alimentai) turėtų būti skiriamas pilnamečiam, gerai besimokančiam vaikui, kokia yra teismų praktika minėtais klausimais, kokių dokumentų Jums reikia ir kokia galėtų būti proceso kaina.

Teisinės advokato ar advokato padėjėjo paslaugos susijusios su  dokumentų projektų parengimu

Advokato kontoros teisininkai, pagal Jūsų užsakymą parengia visus reikiamus dokumentus susijusius su išlaikymo priteisimu, jo dydžio padidinimu ar sumažinimu. Tai gali būti:

 • Ieškinys dėl išlaikymo ir/ar įsiskolinimo priteisimo;
 • Prašymas dėl teismo įsakymo išdavimo dėl išlaikymo priteisimo;
 • Atsiliepimas į ieškinius dėl išlaikymo priteisimo;
 • Apeliacinis ir/ar kasacinis skundas dėl išlaikymo priteisimo;
 • Taikos sutartis tarp išlaikymą turinčio teikti ir pretenduojančio jį gauti;
 • Kiti su išlaikymu susiję procesiniai dokumentai.

 

Advokato ar advokato padėjėjo atstovavimas išlaikymo nepilnamečiams vaikams bylose

Esant poreikiui, advokato kontora teikia atstovavimo paslaugas teismuose ir kitose institucijose. O taip pat ir derybose su kita šalimi.

Reikalingi dokumentai

Tikimės, kad sutartu laiku ateidami į advokato kontorą su savimi turėsite asmens dokumentą.

Kokių papildomų dokumentų reikės skyrybų proceso metu, aptarsime advokato (advokato padėjėjo) konsultacijos metu.

Užklausa

 


Advokato kontoroje paslaugas teikia:

 

Daiva Rudzenskienė
Advokato padėjėja
Konsultacijos, Dokumentų rengimas, Atstovavimas
Audra Beta Rekštienė
Advokatė
Konsultacijos, Dokumentų rengimas, Atstovavimas