Alimentai nepilnamečiams vaikams

Advokato kontoros paslauga. Alimentai nepilnamečiams vaikams.

Pagrindinė informacija

Advokato kontoros paslauga. Alimentai nepilnamečiams vaikams

Alimentai nepilnamečiams vaikams

Abu tėvai vienodai privalo išlaikyti savo nepilnamečius vaikus nepriklausomai nuo to ar jie gyvena santuokoje ar santuoka tarp jų nutraukta, ar visai nebuvo sudaryta. Lietuvos Aukščiausiojo teismo išvesta bendra taisyklė yra ta, kad nepilnamečio vaiko išlaikymui turi būti skiriama ne mažesnė suma nei vienas minimalus atlyginimas per mėnesį iš abiejų tėvų lygiomis dalimis.

Išlaikymo priteisimas

Išlaikymą priteisti gali tik teismas, gavęs ir išnagrinėjęs į išlaikymą pretenduojančio asmens ar jo atstovo prašymą, pareiškimą ar ieškinį. Mūsų advokato kontoroje teikiamos visos teisinės paslaugos susijusios su veiksmais, kuriuos reikia atlikti išlaikymo priteisimui:

 1. Konsultuojame dėl išlaikymo (alimentų) dydžių nukrypstant nuo LAT praktikos, priteisimo galimybių, priverstinio išieškojimo tvarkos ir kitais susijusiais klausimais,
 2. Rengiame konkrečioje situacijoje reikiamus procesinius dokumentus bei jų priedus teismui ,
 3. Prireikus atstovaujame teisme bei derybose.

Išlaikymo dydžio pakeitimas

Kaip ir priteisti išlaikymą, taip ir pakeisti (padidinti arba sumažinti) alimentų dydį gali tik teismas. Mūsų advokato kontoroje teikiamos visos teisinės paslaugos susijusios su išlaikymo dydžio pakeitimu:

 1. Kai išlaikymas mokamas Jums (Jūsų vaikui),
 2. Kai išlaikymą mokate Jūs.

Teisinės advokato ar advokato padėjėjo konsultacijos

Teisinės advokato kontoros (advokato ar advokato padėjėjo) konsultacijos dėl išlaikymo priteisimo ar dydžio pakeitimo sužinosite, kokie galimi išlaikymo būdai, kas yra būtinieji vaiko poreikiai, koks išlaikymas (alimentai) turėtų būti skiriams nepilnamečio vaiko būtinųjų poreikių tenkinimui, kokia yra teismų praktika minėtais klausimais, kokių dokumentų Jums reikia ir kokia galėtų būti proceso kaina.

Teisinės advokato ar advokato padėjėjo paslaugos susijusios su dokumentų projektų parengimu dėl išlaimymo

Advokato kontoros teisininkai, pagal Jūsų užsakymą parengia visus reikiamus dokumentus susijusius su išlaikymo priteisimu, jo dydžio padidinimu ar sumažinimu. Tai gali būti:

 • Ieškinys dėl išlaikymo ir/ar įsiskolinimo priteisimo;
 • Prašymas dėl teismo įsakymo išdavimo dėl išlaikymo priteisimo;
 • Atsiliepimas į ieškinius dėl išlaikymo priteisimo;
 • Apeliacinis ir/ar kasacinis skundas dėl išlaikymo priteisimo;
 • Taikos sutartis tarp išlaikymą turinčio teikti ir pretenduojančio jį gauti;
 • Kiti su išlaikymu susiję procesiniai dokumentai.

 

Advokato ar advokato padėjėjo atstovavimas išlaikymo nepilnamečiams vaikams bylose

Esant poreikiui, advokato kontora teikia atstovavimo paslaugas teismuose ir kitose institucijose. O taip pat ir derybose su kita šalimi.

Reikalingi dokumentai

Tikimės, kad sutartu laiku ateidami į advokato kontorą su savimi turėsite asmens dokumentą.

Kokių papildomų dokumentų reikės skyrybų proceso metu, aptarsime advokato (advokato padėjėjo) konsultacijos metu.

Užklausa

 


Advokato kontoroje paslaugas teikia:

 

Daiva Rudzenskienė
Advokato padėjėja
Konsultacijos, Dokumentų rengimas, Atstovavimas
Audra Beta Rekštienė
Advokatė
Konsultacijos, Dokumentų rengimas, Atstovavimas