Vedybų sutartis

Pagrindinė informacija

Vedybų sutartis

Vedybų sutartis įstatyme apibrėžiama kaip sutuoktinių susitarimas, nustatantis jų turtines teises ir pareigas santuokos metu, taip pat po santuokos nutraukimo ar kai pasirinktas gyvenimas skyrium (separacija) (CK 3.101 straipsnis).

Mūsų advokato kontora teikia visas teisines paslaugas susijusias su vedybų sutarties sudarymu.

Teisinė advokato ar advokato padėjėjo konsultacija dėl vedybų sutarties

Teisinės konsultacijos metu sužinosite kokių rūšių gali būti vedybų sutartys, kokias sutuoktinių teises bei pareigas jomis galima apspręsti, kokią įtaką vedybų sutartis turi sutuoktinių teisiniams santykiams su jų kreditoriais, kokiais įstatymų numatytais atvejais vedybų sutarties sąlygos negalioja. Taip pat pakonsultuosime kaip, kur ir kodėl yra tvirtinamos bei registruojamos vedybų sutartys. Paaiškinsime nuo kurio momento pradeda galioti vedybų sutartis.

Vedybų sutarties projekto parengimas

Advokato kontoros teisininkai rengia visų rūšių vedybų sutarčių projektus:

  • Ikivedybines sutartis
  • Povedybines sutartis
Užklausa

 


Advokato kontoroje paslaugas teikia:

 

Daiva Rudzenskienė
Advokato padėjėja
Konsultacijos, Dokumentų rengimas, Atstovavimas
Audra Beta Rekštienė
Advokatė
Konsultacijos, Dokumentų rengimas, Atstovavimas