Santuokos apskaitos akto įrašo civilinės metrikacijos įstaigoje panaikinimas

Santuokos apskaitos akto įrašo panaikinimas civilinės metrikacijos įstaigoje

Pagrindinė informacija

Skyrybos kai santuoka sudaryta bažnyčioje ir įrašas apie šį faktą yra įrašytas civilinės metrikacijos įstaigoje

Santuokos apskaitos akto įrašo civilinės metrikacijos įstaigoje panaikinimas

Įstatymas numato, kad bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka pripažįstama valstybės ir įtraukta į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje sukelia tokias pat teisines pasekmes, kaip ir santuokos sudarymas civilinės metrikacijos įstaigoje – asmenys tampa sutuoktiniai ir įgyja asmenines neturtines ir turtines teises bei pareigas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.7 straipsnis, 3.26 straipsnio 1 dalis), tačiau tai nereiškia, kad santuoka, sudaryta bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka, tampa civiline santuoka, kurią gali nutraukti civilinis teismas. Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka gali būti pripažinta negaliojančia (niekine) atitinkamų bažnyčios institucijų, remiantis vidaus (kanonų) teisės normomis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad bendrosios kompetencijos teisme gali būti nagrinėjamas klausimas dėl civilinių teisinių pasekmių, nulemtų bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimo į apskaitą, panaikinant santuokos apskaitos akto įrašą civilinės metrikacijos įstaigoje.

Pažymėtina, jog sutuoktiniai, sudarę bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka santuoką, atitinkamai pasirenka iš to išplaukiančius ir bažnyčios vidaus (kanonų) teisėje pripažįstamus santuokos pabaigos pagrindus bei procedūras. Sutuoktiniams, sudarius bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka santuoką, preziumuojamas jų abiejų sutikimas, jog nuo pat tokios santuokos sudarymo momento jų santykius reglamentuotų ne tik civilinės (šeimos) teisės normos, bet ir atitinkamos konfesijos kanonų teisės normos.

Taigi, tais atvejais, kai sutuoktiniai santuoką sudarė bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka ir šis faktas apie santuokos sudarymą buvo įtrauktas į apskaitą civilinės metrikacijos skyriuje, panaikinant tokios santuokos apskaitos akto įrašą pagal analogiją taikomos tos pačios teisės normos kaip ir nutraukiant santuoką kitais įstatyme nustatytais būdais, tik į teismą kreipiamasi su prašymu arba ieškiniu, kuriuo prašoma panaikinti santuokos apskaitos akto įrašą civilinės metrikacijos įstaigoje.

Teismas, tenkindamas prašymą dėl civilinių teisinių pasekmių, atsiradusių bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką įtraukus į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje, panaikina akto įrašą dėl bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimo į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje ir išsprendžia kitus klausimus (turto padalijimo, vaikų išlaikymo, jų gyvenamosios vietos nustatymo, sutuoktinių tarpusavio išlaikymo ir kitus (CK 3.49, 3.59 straipsniai). Santuokos akto atitinkamame bažnyčios registre įrašas, kurio pagrindu buvo išduotas santuokos liudijimas, lieka galioti, jeigu bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka nėra pripažinta negaliojančia bažnytinio teismo. Taigi, sutuoktiniams sudarius santuoką bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka, jos pabaigai taikoma skirtinga jurisdikcija: civilinė, vykdoma bendrosios kompetencijos teismų, kai sutuoktiniai yra suinteresuoti nutraukti civilinį teisinį ryšį su iš to išplaukiančiomis teisinėmis pasekmėmis, ir bažnytinė, vykdoma atitinkamų bažnyčios institucijų, remiantis vidaus (kanonų) teisės normomis, kai nutraukiami kanonų teisės normų reglamentuojami santuokiniai ryšiai.

Mūsų advokato kontora teikia teisines paslaugas susijusias su bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos ir įtrauktos į apskaitą civilinės metrikacijos skyriuje santuokos civilinių teisinių pasekmių, dėl santuokos apskaitos akto įrašo civilinės metrikacijos įstaigoje panaikinimo.

Teisinės advokato kontoros paslaugos dėl santuokos apskaitos akto įrašo civilinės metrikacijos įstaigoje panaikinimo:

  1. Teisinės advokato ar advokato padėjėjo konsultacijos dėl santuokos apskaitos akto įrašo civilinės metrikacijos įstaigoje panaikinimo sąlygų
  2. Teisinės paslaugos susijusios su dokumentų teismui dėl santuokos apskaitos akto įrašo civilinės metrikacijos įstaigoje panaikinimo parengimu
  3. Advokato ar advokato padėjėjo paslaugos atstovaujant klientą teisme ir kitose institucijose

Teisinės advokato ar advokato padėjėjo konsultacijos

Teisinės advokato ar advokato padėjėjo konsultacijos dėl santuokos apskaitos akto įrašo civilinės metrikacijos įstaigoje panaikinimo metu, įvertinus individualias faktines aplinkybes, paaiškinami galimi santuokos apskaitos akto įrašo civilinės metrikacijos įstaigoje panaikinimo būdai bei su santuokos apskaitos akto įrašo civilinės metrikacijos įstaigoje panaikinimu susiję klausimai: santuokoje įgyto turto padalijimo, prievolių vykdymų, su nepilnamečiais vaikais susiję klausimai dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, dėl vaikų išlaikymo formos ir dydžio, dėl skyrium gyvenančio tėvo/motinos dalyvavimo vaikų auklėjime ir bendravimo tvarkos, taip pat kiti su šiuo procesu susiję klausimai.

Teisinės advokato ar advokato padėjėjo paslaugos dėl dokumentų projektų dėl santuokos apskaitos akto įrašo civilinės metrikacijos įstaigoje panaikinimo parengimo

Advokato kontoros teisininkai, pagal Jūsų užsakymą parengia visus teismui teiktinus dokumentų projektus

Advokato ar advokato padėjėjo atstovavimas bylose

Esant poreikiui, advokato kontora teikia atstovavimo paslaugas teismuose ir kitose institucijose

Reikalingi dokumentai

Informacija ruošiama

Užklausa

Advokato kontoroje paslaugas teikia:

Daiva Rudzenskienė
Advokato padėjėja
Konsultacijos, Dokumentų rengimas, Atstovavimas
Audra Beta Rekštienė
Advokatė
Konsultacijos, Dokumentų rengimas, Atstovavimas