Užrašinė

Išlaikymo padidinimas nepilnamečiam vaikui

Išlaikymo padidinimas kaip ir sumažinimas yra galimas tais atvejais, kai pasikeičia vaiko poreikiai ar tėvų galimybės teikti išlaikymą. Kadangi tiek tėvų galimybės teikti išlaikymą, tiek vaikų poreikiai per tam tikrą laikotarpį gali pakisti, įstatyme nustatyta galimybė pakeisti teismo sprendimu priteisto išlaikymo dydį (formą) nepriklausomai nuo to, ar teismas pats nustatė iš vieno iš tėvų priteistiną […]

Alimentai nepilnamečiams vaikams

Vedybų sutartis

Vedybų sutarties esmę Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) nuostatos apibrėžia kaip sutuoktinių susitarimą, nustatantį jų turtines teises ir pareigas santuokos metu, taip pat po santuokos nutraukimo ar gyvenant skyrium (separacija) (CK 3.101 straipsnis). Ši apibrėžtis įrodo, kad įstatymų leidėjas vedybų sutartį priskyrė prie civilinių sutarčių, tai reiškia, kad vedybų sutarčiai taikomos bendrosios sutarčių […]

Vedybų sutartis

Taikios skyrybos

Skyrybos tais atvejais, kai santuoka yra faktiškai iširusi ir pagrindo tikėtis, kad sutuoktiniai susitaikys ir pradės gyventi kaip šeima, nėra, o buvimas santuokoje jokių perspektyvų nebeturi ir iš esmės prieštarauja abiejų sutuoktinių interesams, o taip pat siekiant taikių ir kuo mažiau finansinių išlaidų reikalaujančių skyrybų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 538 str. – 540 […]

Skyrybos

Gyvenimas skyrium (separacija): Bendras sutuoktinių prašymas dėl gyvenimo skyrium (separacija)

Gyvenimas skyrium (separacija) bendru sutuoktinių prašymu Gyvenimas skyrium (separacija) pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste – CK)  3.73 straipsnio 2 dalies nuostatas gali būti patvirtinta kai abu sutuoktiniai kreipiasi su bendru prašymu į teismą dėl gyvenimo skyrium patvirtinimo, jeigu dėl gyvenimo skyrium pasekmių jie yra sudarę sutartį, kurioje numato nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos, jų […]

Separacija

Skyrybos. Nuo ko pradėti ?

Turinys Skyrybos. Nuo ko pradėti SkyrybasSprendimas nutraukti santuokąSkyrybų būdo pasirinkimasSkyrybos bendru abiejų sutuoktinių sutikimuKada rinktis skyrybas bendru sutikimu?Skyrybos vieno iš sutuoktinių prašymuKada rinktis skyrybas vieno sutuoktinio prašymu?Skyrybos dėl kito ar abiejų sutuoktinių kaltės.Kada rinktis skyrybas dėl vieno ar abiejų sutuoktinių kaltės?Skyrybų dokumentų parengimas.Skyrybų dokumentų pateikimas teismuiSkyrybų procesas teisme Skyrybos. Nuo ko pradėti Skyrybas Sprendimas nutraukti […]

Skyrybos, Visi užrašai

Išlaikymas. Papildomos išlaidos ir jų padalijimas tarp tėvų

Išlaikymas. Papildomos išlaidos ir jų padalijimas tarp tėvų Atstovaudama klientę ir gindama jos vaiko interesus mūsų advokato kontora parengė kasacinį skundą, kurį Lietuvos Aukščiausiojo teismo septynių teisėjų kolegija visiškai patenkino. Šieme straipsnyje pateikiame keletą kasacinio teismo argumentų ir taisyklių susijusių su nepilnamečių vaikų išlaikymu: Civilinė byla Nr. 3K-7-231-969/2016 Teisminio proceso Nr. 2-69-3-04651-2015-4 Procesinio sprendimo kategorija […]

Alimentai, Alimentai nepilnamečiams vaikams, Visi užrašai

Skyrybos bendru sutikimu

Skyryboms bendru sutarimu įstatymo leidėjas Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse yra skyręs atskirą skirsnį. Svarbesnius aspektus tekste rasite pažymėtus. Santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių bendru sutikimu 3.51 straipsnis. Santuokos nutraukimo sąlygos Sutuoktinių bendru sutikimu santuoka gali būti nutraukta, jeigu yra visos šios sąlygos: 1) nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau nei vieneri metai; 2) abu sutuoktiniai yra sudarę sutartį […]

Skyrybos, Visi užrašai