Vedybinės sutartys

Vedybų sutartis, tai būdas pakeisti įstatymu sureguliuotas kai kurias sutuoktinių teises ir pareigas bei turto teisinį režimą. Vedybų sutartys gali būti skirstomos pagal jų sudarymo momentą į ikivedybines ir povedybines. Esminis jų skirtumas tai kada jos sudaromos – prieš ar po vedybų. Visais atvejais vedybų sutartis gali įsigalioti nuo santuokos sudarymo momento arba vėliau.

Vedybų sutartis

Advokato kontoros paslauga.