Skyrybos bendru sutarimu

Advokato kontoros paslauga. Skyrybos bendru sutikimu.

Pagrindinė informacija

Skyrybos bendru sutarimu

Skyrybos bendru abiejų sutuoktinių sutarimu

Santuokos nutraukimas (Skyrybos) abiejų sutuoktinių bendru sutikimu turi tokius epitetus, kaip „greitos skyrybos”, „pigios skyrybos” ar „taikios skyrybos„.

Skyrybos tais atvejais, kai santuoka yra faktiškai iširusi ir pagrindo tikėtis, kad sutuoktiniai susitaikys ir pradės gyventi kaip šeima, nėra, o buvimas santuokoje jokių perspektyvų nebeturi ir iš esmės prieštarauja abiejų sutuoktinių interesams, o taip pat siekiant taikių ir kuo mažiau finansinių išlaidų reikalaujančių skyrybų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 538 str. – 540 str. bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.51 str. – 3.54 str. nuostatomis, tikslinga santuoką nutraukti taikiai abiejų sutuoktinių bendru sutikimu.

Mūsų advokato kontora teikia visas teisines paslaugas susijusias su santuokos nutraukimu (skyrybomis) abiejų sutuoktinių bendru sutikimu.

Teisinės advokato kontoros paslaugos skiriantis bendru sutarimu:

  1. Teisinės advokato ar advokato padėjėjo konsultacijos dėl santuokos nutraukimo (skyrybų) bendru sutikimu sąlygų, reikalavimų, reikiamų skyrybų dokumentų
  2. Teisinės paslaugos susijusios su skyrybų dokumentų projektų parengimu
  3. Advokato ar advokato padėjėjo paslaugos atstovaujant klientą teisme ir kitose institucijose

Teisinės advokato ar advokato padėjėjo konsultacijos

Teisinės advokato kontoros (advokato ar advokato padėjėjo) konsultacijos dėl skyrybų bendru abiejų sutuoktinių sutikimu metu sužinosite kuo skiriasi minėtas skyrybų būdas nuo kitų, kokius dokumentus reikia surinkti ir parengti, koks yra galimas turto padalinimas, kaip galėtų būti sprendžiamas nepilnamečių vaikų išlaikymo klausimas, kokia galima bendravimo su nepilnamečiais vaikais tvarka ir jos nustatymo reikšmė bei kitus su santuokos nutraukimu susijusius klausimus.

Teisinės advokato ar advokato padėjėjo paslaugos susijusios su skyrybų dokumentų projektų parengimu

Advokato kontoros teisininkai, pagal Jūsų užsakymą parengia visus reikiamus santuokos nutraukimo dokumentus – prašymą nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir sutartį dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių. Minėta sutartis yra vienas svarbiausių skyrybų dokumentų. Ši sutartis, po teismo sprendimo nutraukti santuoką įsiteisėjimo, sutuoktiniams turi įstatymo galią.

Advokato ar advokato padėjėjo atstovavimas skyrybų bylose

Esant poreikiui, advokato kontora teikia atstovavimo paslaugas teismuose ir kitose institucijose. Paminėtina, kad nutraukiant santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, nebūtina samdyti abiem sutuoktiniams atskirų atstovų. Šio santuokos nutraukimo būdo esmė yra ta, jog sutuoktiniai sutaria dėl visų santuokos nutraukimo pasekmių, tai yra, tarp sutuoktinių nėra ginčo dėl minėtų klausimų. Dėl šios priežasties abu sutuoktinius gali atstovauti vienas ir tas pats advokatas ar advokato padėjėjas.

Reikalingi dokumentai

Jei nusprendėte kreiptis dėl skyrybų dokumentų parengimo, tam, kad procesas vyktų greičiau ir pigiau, mums būtina pateikti šių dokumentų kopijas:

  • Santuokos liudijimo kopiją
  • Jei turite nepilnamečių vaikų, tai vaikų gimimo liudijimo kopijas, jei nepilnamečių vaikų neturite, tai seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą išduotos pažymos apie šeimos sudėtį kopiją
  • Pažymos iš VĮ „Registrų centras” kopiją apie abiejų sutuoktinių vardu registruotą nekilnojamąjį turtą. Pažymos išduodamos nuvykus ir vienam iš sutuoktinių, pateikus santuokos liudijimo originalą
  • Pažymos iš VĮ „Regitra” kopiją apie abiejų sutuoktinių vardu registruotas transporto priemones. Pažymos išduodamos nuvykus ir vienam iš sutuoktinių, pateikus santuokos liudijimo originalą
  • Jei turite prievolinių įsipareigojimų, pvz., kredito, lizingo, tai šių sutarčių kopijas
  • Jei turite vykdomųjų bylų, tai pažymos iš antstolių rūmų kopiją apie kiekvieno sutuoktinio vardu vykdomas vykdomąsias bylas

Pastaba:

Jei naudojatės elektroniniu parašu, tai prašymus visoms institucijoms apie Jums aktualios informacijos pateikimą galite pateikti ir institucijų nurodomu elektroniniu paštu. Jūsų pageidavimu, galime paruošti tokių prašymų projektus

Pažymas iš VĮ „Registrų centras”, VĮ „Regitra”, antstolių rūmų galite užsakyti ir mūsų advokato kontoroje, tačiau, tai kainuos brangiau, nei kreipiantis tiesiogiai

Užklausa

 


Advokato kontoroje paslaugas teikia:

 

Daiva Rudzenskienė
Advokato padėjėja
Konsultacijos, Dokumentų rengimas, Atstovavimas
Audra Beta Rekštienė
Advokatė
Konsultacijos, Dokumentų rengimas, Atstovavimas